ඇගේ නම ශකාරි!
අවකාශය නවතම

ඇගේ නම ශකාරි!

ලෝක මලල ක්‍රීඩා ශූරතාවලිය මේ වනවිට හංගේරියාවේ බුඩාපෙස්ට් නුවරදී අවසානයට ලඟා වෙන්නෙ වාර්ථා පොත් අලුත් කරමින් වගේම ධාවන පතයේ අළුත් තරු නිර්මාණය කරමින්. උසේන් බෝල්ට්ගෙන් හිස්වූ ධාවන පථයට ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ නෝආ ලීල්ස් ජවයත් ශක්තියක්…