නිදහස් දිනයේ ජාතික ගීය සිංහලෙන්ම පමණයි!
නවතම

නිදහස් දිනයේ ජාතික ගීය සිංහලෙන්ම පමණයි!

දෙවැනි රාජපක්ෂ පාලනය යටතේ පැවැත්වෙන දෙවැනි රාජ්‍ය නිදහස් දින සමරු උළෙලේදී ද ජාතික ගීය ගයන්නේ  සිංහලෙන් පමණක් බව රජය ප්‍රකාශයට පත් කර තිබේ. "ජාතික ගීය ගායනා කරන්නේ සිංහල භාෂාවෙන්. එපමණයි." ආරක්ෂක ලේකම් මෙන්ම අභ්‍යන්තර ආරක්ෂක,…