කුරුන්දි හිමිට TNA තර්ජන.. ආරක්‍ෂාව තර කරන්නැයි කියයි…
නවතම පුවත්

කුරුන්දි හිමිට TNA තර්ජන.. ආරක්‍ෂාව තර කරන්නැයි කියයි…

ආන්දෝලනයකට ලක්ව ඇති මුලතිව් කුරුන්දි පුදබිමේ විහාරාධිපති ගල්ගමුවේ සන්තබෝධි හිමියන්ගේ සහ නැගෙනහිර පළාතේ ආරණ්‍ය සේනාසන ගණනාවක් පවත්වා ගෙන යන නැගෙනහිර තමන්කඩුව දෙපළාතේ සංඝනායක පනාමුරේ තිලකවංශ හිමියන්ගේ ආරක්ෂාව තර කිරීමට වහා කටයුතු කරන මෙන් අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්…