ජෝ බයිඩන් වැඩ අරඹයි !
විදෙස්

ජෝ බයිඩන් වැඩ අරඹයි !

ජෝ බයිඩන්ගේ ජයග්‍රහණයෙන් පසුව ඔහුගේ ජයග්‍රහණය පිළිනොගනමින් ප්‍රසිද්ධ දේශපාලන කටයුතු වලින් ඉවත් වී නිහඩව කටයුතු කරමින් සිට ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් ඊයේ සිට බල සංක්‍රාන්තියකට තම කැමැත්ත පළ කරමින් සිටින බව ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය වාර්තා කරයි. මේ අතර…