පලස්තීන/ඊශ්‍රායල ගැටුම් ගැන AMCA කථා කරයි.
නවතම විදෙස්

පලස්තීන/ඊශ්‍රායල ගැටුම් ගැන AMCA කථා කරයි.

පලස්තීනය හා ඊශ්‍රායලය අතර මේ වනවිට මතුව ඇති යුධ ගැටුම් හේතුවෙන් මාධ්‍යවේදීන් ඇතුළු සිවිල් ජනතාවගේ ආරක්ෂාව තහවුරු කරන ලෙස ආසියානු මාධ්‍ය හා සංස්කෘතික සංගමය අවධාරණය කර සිටී. පලස්තීන හා ඊශ්‍රායල තානාපති කාර්යාල වෙත සංගමයේ සභාපති…