මිය ගිය ඉෂාලිනීව දේශපාලනීකරණය කරන්න එපා – මධ්‍යම පළාත් රදගුරු ඉල්ලයි!
නවතම

මිය ගිය ඉෂාලිනීව දේශපාලනීකරණය කරන්න එපා – මධ්‍යම පළාත් රදගුරු ඉල්ලයි!

හිටපු ඇමැති රිෂාඩ් බදියුදීන්ගේ නිවසේ සිටි  මෙහෙකාර  දැරිවිය   පිලිස්සී මිය යාම දේශපාලනීකරණය කරමින් එක් එක් ජාතීන් හා ආගම් අපකීර්තියට පත් කිරීමෙන් වැලකී සිටිය යුතු බව  කතෝලික සභාවේ මධ්‍යම පළාත් රදගුරු හිමිපාණෝ පවසයි. නිවේදනයක් නිකුත් කරන…