කිරිපිටි මිල ඉහළ නැංවීම සැලසුම් සහගත ක්‍රියාවක් බවට සැකයක්?
නවතම

කිරිපිටි මිල ඉහළ නැංවීම සැලසුම් සහගත ක්‍රියාවක් බවට සැකයක්?

කිරිපිටි ආනයනකරුවන්ගේ සංගමය විසින් ඊයේ (09) සිට ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන කිරිපිටි සඳහා වන නව මිල ගණන් ප්‍රකාශයට පත් කළහ.. ඒ රජය විසින් කිරිපිටි සඳහා පනවා තිබු පාලන මිල ඉවත් කිරීමත් සමඟිනි. ඒ් අනුව කිරිපිටි කිලෝවක…

පාලන මිල රිවස් කරලා  බඩු මිල ඉහළ යවයි.
නවතම

පාලන මිල රිවස් කරලා බඩු මිල ඉහළ යවයි.

කිරිපිටි ,ගෑස් ,තිරිගු පිටි සහ සිමෙන්ති මිල ගණන් වැඩි කිරීමට ආණ්ඩුව ඊයේ (07) රාත්‍රියේ තීරණය කර ඇත. ඒ් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැති ඇමතිවරුන්ගේ විශේෂ රැස්වීමේදීය. ඒ අනුව ,එම භාණ්ඩවලට පැවැති පාලන මිල ගණන් ඉවත්…