අද ඇගේ දවසයි!

international womens day 2021 in sri lanka

යම් රටක කාන්තාවකට සලකන ආකාරය එරට සැබෑ සංවර්ධනය පෙන්නුම් කරන සමාජ දර්ශකයක් බව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා කියා ඇත. ඒ අදට (08) යෙදී ඇති ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනය නිමිත්තෙන් පණිවිඩයක් නිකුත් කරමිනි. මේ අතර අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාද නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් කියා තිබුණේ සෑම මොහොතක්ම කාන්තාවන්ගේ අයිතීන් වෙනුවෙන් වෙන්විය යුතු බව ඔහු විශ්වාස කරන බවය. විවිධ සමාජ මාධ්‍ය භාවිතා කරමින් කාන්තා ප්‍රතිරූපයට හානි කරන අය හට සහ එවැනි ගැටලු වලින් පීඩාවට පත්ව සිටින කාන්තාවන් සඳහා රජයක් ලෙස කඩිනම් පිළියම් යෙදීමට පියවර ගන්නා බව ආරක්ෂක ලේකම් සහ  රාජ්‍ය ආරක්ෂක හා අපදා කළමණාකරණ…

Read More