මහ බැංකු සොරකමට සමාන සොරකමක්  ලංකා බැංකුවෙන් – රවී කුමුදේශ්

Central Bank bond scam Ravi Kumudesh bank of ceylon

ලංකා බැංකුවෙන් ලෝන් 65 ක් ගෙවු නැති පුද්ගලයෙකුට බිලියන 3.1 ක තවත් ලෝන් එකක් දීම මහ බැංකු සොරකමට සමාන සොරකමක් බව වැඩකරන ජනබලයේ කැඳවුම්කරු රවී කුමුදේශ් මහතා පවසයි. අසිත ප්‍රේමරත්න සහ ලලිත් විතාන යන අධ්‍යක්ෂකවරුන් දෙදෙනා ලංකා බැංකු අධ්‍යක්ෂකධුර වලින් ඉවත් කරන්නේ බැංකුවට අදාල නිවැරදි තීරණය ගත් නිසා  බවද ඔහු සඳහන් කර සිටියි.. මේ ඉවත් කිරීමට බැංකුවේ සභාපතිවරයා වන කාංචන රත්වත්තේ මහතා මැදිහත් වී ඇති ඇතැයිද ඒ සැප්තැම්බර් මාසයේ සිදු වූ ලෝන් එකක් ගැනිමේදී සිදු වූ නිර්දේශ ලබා දීමේ සිද්ධියක් මුල් කරගනිමින් යැයිද ඒ මහතා  පෙන්වා දෙයි. ඒ ඩි.එස්. ගුණසේකර…

Read More