මන්කිෆොක්ස් රෝගියාගේ නිදර්ශකය තවදුරටත් තහවුරු කල යුතුය!
නවතම

මන්කිෆොක්ස් රෝගියාගේ නිදර්ශකය තවදුරටත් තහවුරු කල යුතුය!

PCR පරීක්ෂාවෙන් සොයාගත් මන්කිෆොක්ස් රෝගියාගේ නිදර්ශක, ජාන අනුක්‍රමික විශ්ලේෂණයක් මගින් වහා තහවුරු කර ගත යුතුයි. නව රෝගයක් සදහා සිදු කරනු ලබන PCR පරීක්ෂණ වල නිරවද්‍යතවය විචලනය විය හැකි නිසාත්, ශ්‍රී ලංකාව තුල භාවිත කරණු ලබන…

මන්කිපොක්ස් ආසාදිත රටවල් වැඩි වේ
නවතම විදෙස්

මන්කිපොක්ස් ආසාදිත රටවල් වැඩි වේ

මන්කිපොක්ස් නැමති වඳුරු උණ වෛරස තවත් රටවල් කිහිපයක පැතිර ඇහි බවට විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කර ඇත. ඒ අනුව මේ වන විට මෙම වෛරසය ඊශ්‍රායලය, ස්විට්සර්ලන්තය සහ ඔස්ට්‍රියාවෙන් වාර්තා වී ඇත. එසේම දැනට මන්කිපොක්ස් වෛරසය ව්‍යප්ත…