මනමේ සහ අම්බලන්ගොඩ රූකඩ.
නවතම විශේෂාංග

මනමේ සහ අම්බලන්ගොඩ රූකඩ.

මම මනමේ නාට්‍යය කිහිප වරක් නරඹා ඇත්තෙමි. එහෙත් මනමේ නාට්‍යය ගැන විචාර එතරම් කියවා නැත්තෙමි. කෙසේවුවත් සරච්චන්ද්‍ර මහතා මනමේ ගැන කියා ඇති දේ ලියා ඇති දේ සමහරක් කියවා ඇත. මනමේ කුමරු මිය යාමෙන් පසුව ‘සිතුණෙ…