රජීව් ගාන්ධි ඝාතනයේ වරදකරුට වසර 30 කට පසු ඇප!
නවතම විදෙස්

රජීව් ගාන්ධි ඝාතනයේ වරදකරුට වසර 30 කට පසු ඇප!

ඉන්දීය අගමැති රජීව් ගාන්ධි ඝාතනයේ වරදකරුවකු වී මරණ දඬුවම ලබාසිටි ඒ. ජී. පෙරාරිවාලන්ට (A G Perarivalan) ඇප ලබාදීමට ඉන්දීය ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය තීරණය කර තිබේ. පෙරාරිවාලන් පුරා වසර තිහක් (30) සිරදඬුවම් විඳ ඇති බැවින් ඇප ලබාදෙන බව…