අපි උඹව දන්නවා..!
නවතම විශේෂාංග

අපි උඹව දන්නවා..!

බීබර් ගායකයෙක් විදිහට ප්‍රසිද්ධ වෙන්න ගන්නේ 2007 අවුරුද්දේ ඉඳලා. එතකොට ඔහුට වයස අවුරුදු 13 යි. ඒ කියන්නෙ 2010 My World 2.0 ඇල්බම් එකේ තිබ්බ Baby සින්දුව ලොව පුරා උන්මාදයක් බවට පත් වෙද්දි බීබර්ගෙ වයස දාසයයි.…

අනාඝාත : ජන සංගීතයේ අත්වාරුවෙන් රාජපක්ෂ අපරාධ රාජ්‍යය සොයා
නවතම විශේෂාංග

අනාඝාත : ජන සංගීතයේ අත්වාරුවෙන් රාජපක්ෂ අපරාධ රාජ්‍යය සොයා

ප්‍රවේශය පසුගිය දිනෙක ගෙවී ගිය එක් සවස් යාමයක් තව බොහෝ අය හා බෙදා ගත යුතුයෙන් මෙය ලියන්න හිතුණා. දුරබැහැරට නම් කොළඹ තැනක් වුණු, කොළඹට නම් පරිධියේ තැනක් වුණු කොට්ටාව- මහල්වරාව, බේකරිය අවකාශයේ දී ඝෝෂා සංගීත…