ප්‍රංශයෙන් ගිලටීනයක් සපයාගැනීම.
අවකාශය නවතම විශේෂාංග

ප්‍රංශයෙන් ගිලටීනයක් සපයාගැනීම.

ශ්‍රී ලංකාව සහ ප්‍රංශ ජනරජය අතර තානාපති සබඳතා අරඹා වසර 75 ක් පිරීම සනිටුහන් කරමින්  ප්‍රංශ ජනාධිපති එමානුවල් මැක්රොන් මැතිතුමා ඉතා කෙටි සංචාරයකට පසුගිය 28 වැනිදා දිවයිනට හදිසියේම පැමිණියේය. සංචාරය කෙටි වුවද, එතුමාගේ පැමිණීම අප…

බැස්ටිලය අත්  පත් කර ගැනීමේ 234 සංවත්සරය  සහ ප්‍රංශ මහා විප්ලවයේ ආරම්භය සැමරීම!
අවකාශය නවතම විශේෂාංග

බැස්ටිලය අත්  පත් කර ගැනීමේ 234 සංවත්සරය  සහ ප්‍රංශ මහා විප්ලවයේ ආරම්භය සැමරීම!

- දයාපාල තිරණාගම - මෙයට වසර 234 කට කලින් අද වැනි දිනක  සාගින්නෙන්  පෙළුණු, බදු බර ඉවසා ගත නොහැකිව, 16 වැනි  ලුවී රජුගේ ආඥාදායක පාලනයෙන් පැමිණිය හැකි ක්ෂණික වූ ප්‍රචණ්ඩ මර්දනයට මුහුණ පෑම සඳහා පැරිසියේ…