මේ අපි කියපු 21 නෙවෙයි, සජිත්/ නීතිඥ සංගමය විරෝධය දක්වයි
නවතම පුවත්

මේ අපි කියපු 21 නෙවෙයි, සජිත්/ නීතිඥ සංගමය විරෝධය දක්වයි

විජේදාස රාජපක්ෂ අමාත්‍යවරයා අද (23) දින ඉදිරිපත් කර තිබෙන 21 වැනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය ජනතාව බලාපොරොත්තු වූජනාධිපතිවරයාගේ තටු කපන සංශෝධනයක් නොවෙන බව, මෙම සංශෝධනය ගැන සිය විරෝධය දක්වමින් ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමය සහ විපක්ෂ නායකවරයා ප්‍රකාශ…