ත්‍රස්ත විරෝධී පනත් කෙටුම්පතේ නිශ්චිත වගන්ති සඳහා ජනමත විචාරණයක් අවශ්‍යයි – ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය

ata act sri lanka

දැනට පාර්ලිමේන්තුව විසින් සලකා බලමින් පවතින යෝජිත ත්‍රස්ත විරෝධී පනත් කෙටුම්පතේ ඇතැම් වගන්තිවල ව්‍යවස්ථානුකූලභාවය සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය විසින් සිය තීරණය නිකුත් කර ඇත.

පනත් කෙටුම්පතේ වගන්ති කිහිපයක්, ඒවායේ වර්තමාන ස්වරූපයෙන් සම්මත වුවහොත්, අනුමැතිය සඳහා  පාර්ලිමේන්තුවේ විශේෂ බහුතර ඡන්දයක් අවශ්‍ය බව අධිකරණය තීරණය කළේය.

මෙයින් අදහස් කරන්නේ පනත් කෙටුම්පතට පාර්ලිමේන්තුවේ සිටින සහ ඡන්දය ප්‍රකාශ කරන මන්ත්‍රීවරුන්ගෙන් තුනෙන් දෙකක සහාය අවශ්‍ය වනු ඇති බවයි.

තවද, පනත් කෙටුම්පතේ 62/1 ව්‍යවස්ථාව සංශෝධන නොමැතිව බලාත්මක කළහොත් පාර්ලිමේන්තුවේ විශේෂ බහුතර ඡන්දයක් පමණක් නොව ජනමත විචාරණයක් හරහා අනුමැතියද අවශ්‍ය වන බව අධිකරණය තීරණය කළේය.

ata act sri lanka

ata act sri lanka

ata act sri lanka

Social Sharing
අවකාශය නවතම