රන් මිල වැඩි වේ

ලෝක වෙළෙඳපොළේ තුල රත්‍තරං මිල සුළු වශයෙන් ඉහළ ගොස් තිබේ

අනුව රන් අවුන්සයක මිල දැක්වුණේ, අමෙරිකානු ඩොලර් 1,648 සත 25 ක් ලෙසය.

අමෙරිකානු ඩොලර් 1,649 යි සත 30 ක් ලෙස පසුගිය සිකුරාදා දින වනවිට රත්තරං අවුන්සයක මිල දැක්විණි

Social Sharing
නවතම