සංචරකයින්ටත් ඉන්ධන බලපත්‍ර

අද (5) පාර්ලිමේන්තුවේදී මෙරටට පැමිණෙන සංචාරකයින් සඳහා ඉන්ධන බලපත්‍රයක් අද (05) සිට නිකුත් කරන බව සංචාරක අමාත්‍ය හරීන් ප්‍රනාන්දු මහතා පවසයි.

Social Sharing
නවතම