විමලවීරගෙන් කුනුහරුප පූජාවක්
නවතම

විමලවීරගෙන් කුනුහරුප පූජාවක්

අම්පාර ප්‍රදේශයේ මාර්ග සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියක් විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාසට හිතවත් පිරිසකට ලබාදුන්නා යැයි චෝදනා කරමින් රාජ්‍ය අමාත්‍ය විමලවීර දිසානායක අම්පාර ප්‍රදේශයේ රාජ්‍ය නිළධාරීන් පිරිසකට කුනුහරුපයෙන් බැනවැදී ඇත. මෙම ආණ්ඩුව හැදුවේ තමන් බවත් සජිත්ට වැඩ කරපු…