මරදාන පොලිස් පොඩ්ඩන්ට සාධාරණය ඉටු වේ.

sri lanka police news sinhala

පොලිසියේ 800 ඉක්මවා මේ වන විට කොරෝනා ආසාදිතයින් වාර්තා වෙද්දී කොළඹ අවට සියලුම පොලිස් ස්ථාන වල සේවය කරන පොලිස් නිලධාරීන් නවාතැන් ගෙන සිටින මරදානේ මහල් 10 කින් සමන්විත පොලිස් බැරැක්කයේ පොලිස් නිලධාරීන් 1000 ක් පමණ දෙනා මුහුණ දී සිටින ඛේදජනක තත්ත්වය අප අයිතිය වෙබ් අඩවියෙන් කරුණු වාර්තා කළේ ඉකුත් 16 දාය. ( https://www.aithiya.lk/for-problems-faced-by-police-officers/ ) එහිදී මෙම කනිකඩභට නිවස්නයේ කොවිඩ් ආසාදිතයින් රැසක් වාර්තා වුවත් එහි සිටින අනෙක් නිලධාරින් PCR පරීක්ෂණයට  ලක් නොකර, එළියට බැසීමට නොදී තබාගෙන ඇති බව එහි නවාතැන්ගෙන සිටින නිලධාරීන් ප්‍රකාශ කර තිබුණි. මොවුන්ව නිරෝධායනයට ලක් කරනවාද? නොකරන්නේද? යන්නවත්…

Read More