හිටපු නාවික හමුදාපති වසන්තට එරහි අධි චෝදනා ඉවත් කර ගැනීමේ හේතුව හෙළි වේ.
නවතම

හිටපු නාවික හමුදාපති වසන්තට එරහි අධි චෝදනා ඉවත් කර ගැනීමේ හේතුව හෙළි වේ.

තරුණයන් ඇතුළු පුද්ගලයන් එකොලොස් දෙනකු බලහත්කාරයෙන් පැහැර ගෙන ගොස් අතුරුදහන් කිරීමේ චූදිත හිටපු නාවික හමුදාපතිට එරෙහිව අධි චෝදනා ඉවත් කරගැනීමට හේතුවී ඇත්තේ නීති නිලධාරියෙකුගේ රහස්‍ය වාර්තාවක් බව හෙළිදරව් වී තිබේ. නීතිපති වෙනුවෙන් පෙනී සිටී අතිරේක…