මැතිවරණ කොමිසම හමුවේ ඇති අභියෝග – මංජුල ගජනායක

මැතිවරණ කොමිසම හමුවේ ඇති අභියෝග - මංජුල ගජනායක

කවුරුන් හෝ ඇසුවොත් මෙරටේ පළමු මැතිවරණ කොමිසමේ වැදගත්ම කාර්යභාරය කුමක්ද කියා මොකක්ද ඔබ දෙන පිළිතුර? සමහරුන්ට කිසිවක්ම කළේ නැති කතා සාප්පුවක් පමණයි. තවත් සමහරුන්ට තිදෙනක් එක්ව බලවත් විසංවාද මැද්දේ දුෂ්කරව ඉදිරියට රැගෙන ගිය යාන්ත්‍රණයක්. එහෙත් මගේ පිළිතුර වෙනස්. ඔවුන් කල වැදගත්ම දේ මෙරටේ මැතිවරණ වියදම් නියාමනය කිරීම සඳහා පනත් කෙටුම්පතක් සකස් කිරීම. එවැන්නක් ලංකාවේ මුලින්ම හැදුවේ CMEV සහ පැෆ්රල් ආයතනය එකට එක්ව. ඒත් පසුව කොමිසමේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහතාටත් අවශ්‍ය වුණා අපි හැදුවට වඩා හොඳ එකක් හදන්න. ඒ සඳහා ඔහු තෝරාගත්තේ කොමිසමේ සාමාජික හිටපු කෙටුම්පත් සම්පාදක ජනාධිපති නීතිඥ නලීන් අබේසේකර…

Read More