බනින්න පෙර සිතා බලනු…!
නවතම විශේෂාංග

බනින්න පෙර සිතා බලනු…!

'බනින්න පෙර සිතා බලනු' කියලා මරු යූ ටියුබ් වීඩියෝ එකක් බැලුවා. ඒ වීඩියෝ එකේ කේ. සුජීවා සහ එයාගේ දුව අංජලී රාජ්කුමාර් දෙන්නා එකතුවෙලා තමන්ගේ ෆේස්බුක් වීඩියෝස්වලට වැටෙන කමෙන්ට්ස් රිවීව් කරනවා. ඒක බලන අපි හිනා කාලා…