නැගෙනහිර මාධ්‍යවේදියෙකුට පොලිසියෙන් බාධා!
නවතම

නැගෙනහිර මාධ්‍යවේදියෙකුට පොලිසියෙන් බාධා!

මළවුන්ගේ අනුස්මරණයක් වාර්තා කිරීම පදනම් කරගනිමින් ප්‍රශ්න කිරීම සඳහා දිගින් දිගටම පොලීසියට කැදවීම නිසා  නැගෙනහිර  පළාතේ දෙමළ මාධ්‍යවේදියෙක් හිරිහැරයට පත්ව සිටින බව වාර්තා වේ. මෙසේ හිරිහැරයට පත්ව සිටින්නේ මාධ්‍යවේදී පුන්‍යමුර්ති සසිකරන්ය. මාස දෙකක් තුළ දෙවැනි…

මාධ්‍යවේදීන් අත්අඩංගුවට ගැනීම හා ප්‍රශ්න කිරීම ගැන මාධ්‍ය සංවිධාන පොලිස්පතිට ලියයි!
නවතම

මාධ්‍යවේදීන් අත්අඩංගුවට ගැනීම හා ප්‍රශ්න කිරීම ගැන මාධ්‍ය සංවිධාන පොලිස්පතිට ලියයි!

මාධ්‍යවේදීන් තැති ගැන්මට ලක්වන ආකාරයෙන් කටයුතු කරමින්  ඔවුන්ගේ නිදහස අවුරාලන හා වෘත්තීය කටයුතු අකර්මණ්‍ය විය හැකි තත්ත්වයක් වර්ධනය වන තත්ත්වයක් පවතින හෙයින් සෑමවිටම නිසි නෛතික ක්‍රමවේද තුළ කටයුතු කරන බවට සහතික වන මෙන් ඉල්ලා මාධ්‍ය…