පොලිස් වදහිංසාව මූලය, සංදර්භය හා විසදුම්: ප්‍රතිපත්තිමය සංවාදය අද…
නවතම පුවත්

පොලිස් වදහිංසාව මූලය, සංදර්භය හා විසදුම්: ප්‍රතිපත්තිමය සංවාදය අද…

වධහිංසාවට එරෙහි ශ්‍රී ලංකික එකතුව (SLCAT) හා 'රයිට් ටු ලයිෆ්' මානව හිමිකම් මධ්‍යස්ථානය එක්ව සංවිධානය කරනු ලබන පොලිස් වදහිංසාවේ මූලය, සංදර්භය හා විසදුම් ප්‍රතිපත්තිමය සංවාදය අද (11) කොළඹ 7, ලක්ෂ්මන් කදිරගාමර් ආයතනයේ දී පැවැත් වේ.…

යෝජිත ත්‍රස්ත විරෝධී පනත සිවිල් නිදහස සීමා කරයි ද?
අවකාශය නවතම පුවත්

යෝජිත ත්‍රස්ත විරෝධී පනත සිවිල් නිදහස සීමා කරයි ද?

රජය විසින් ගැසට් පත්‍රයේ ප්‍රකාශයට පත් කර ඇති ත්‍රස්ත විරෝධී පනත් කෙටුම්පත පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීම සඳහා වධහිංසාවට එරෙහි ශ්‍රී ලංකා එකමුතුව සැප්තැම්බර් 25 වැනි දින කොළඹ ජානකී හෝටලයේදී සම්මන්ත්‍රණයක් පවත්වන ලදී. මෙම පනත මුලින්ම ඉදිරිපත්…