මේ දේශපාලන තත්ත්වය රූපවාහිනි මාධ්‍යත් විනාශ කරනවා… ප‍්‍රසන්න ජයකොඩි
සාකච්ඡා

මේ දේශපාලන තත්ත්වය රූපවාහිනි මාධ්‍යත් විනාශ කරනවා… ප‍්‍රසන්න ජයකොඩි

විසි වසරකට පසු ප‍්‍රසන්න ජයකොඩිගෙන් ටෙලි නට්‍යයක්, උද්ගතව පවත්නා ප‍්‍රදර්ශන අර්බුදයත් සමග බොහෝ සිනමාකරුවන් යළි ටෙලි නාට්‍ය ක්ෂේත‍්‍රය වෙත යොමු වෙමින් සිටීමේ ප‍්‍රවණතාවයක් දක්නට ලැබෙනවා. ප‍්‍රශස්ත නිර්මාණ කිහිපයකින් සිනමාවේ තම අනන්‍යතාවය සටහන් කළ ප‍්‍රසන්න ජයකොඩි…