සිංහයා දිවි රඟ මඬල හැර ගිය පුවත අසා කම්පා වීමි..!!
නවතම විශේෂාංග

සිංහයා දිවි රඟ මඬල හැර ගිය පුවත අසා කම්පා වීමි..!!

මහාචාර්ය සරච්ච්න්ද්‍රගේ විශිෂ්ටතම දෘශ්‍ය කාව්‍යය ලෙස සැලකෙන සිංහබාහු නාටකයේ සිංහයාගේ භූමිකාවට පණ පොවමින් ගල්ලෙන බිඳලා ලෙන් දොර හැරලා ගීතය පළමුවරට රසිකයන් අතර ජනප්‍රිය කර වූ සිංහබාහු නාටකයේ පළමු සිංහයා ලෙස 1961-1969 කාලයෙහි රඟ පෑ මාක්…