කරුමක්කාර රටක කරුමක්කාර කතාවක ගොදුරක් වී මියැදෙමු ද?
නවතම විශේෂාංග

කරුමක්කාර රටක කරුමක්කාර කතාවක ගොදුරක් වී මියැදෙමු ද?

1982 දී සාහිත්‍ය සඳහා වන නොබෙල් සම්මානයෙන් පිදුම් ලද මාකේස් ඒ වසරේදීම තවත් විශිෂ්ට කෘතියක් ලීවේ ය. එහි නම වූයේ Chronicle of a death foretold යන්න හෙවත් කල්තියා දැනුම් දුන් මරණයක කතාන්දරය යන්නයි. මෙය ‘කරුමක්කාර…