මගේ ලොකු දුවගේ වයස මේ පොතේ වයසට සමානයි – ශෙහාන් කරුණාතිලක
අවකාශය නවතම

මගේ ලොකු දුවගේ වයස මේ පොතේ වයසට සමානයි – ශෙහාන් කරුණාතිලක

බුකර් සම්මාන රාත්‍රියෙන් පසු දවසේ උදෑසන ශෙහාන් කරුණාතිලක අවදි වන්නේ තම දුරකතනයේ නොනවතින නාදය සමගයි. එනම් ඔහුට සතර දෙසින් ගලාගෙන එන සුබ පැතුම් නාදය සමගයි ඔහු අවධි වන්නේ.. 1992 Michael Ondaatje ගේ The English Patient…