චීන ජනාධිපතිගේ විශේෂ නියෝජිතවරිය ජනපති හමුවෙයි…
ආර්ථික නවතම පුවත්

චීන ජනාධිපතිගේ විශේෂ නියෝජිතවරිය ජනපති හමුවෙයි…

මෙරටට පැමිණ සිටින චීන ජනාධිපතිවරයාගේ විශේෂ නියෝජිත සහ රාජ්‍ය මන්ත්‍රී ශෙන් යික්න් මහත්මිය ඇතුළු දුත පිරිස ඊයේ (20) ජනාධිපති කාර්යාලයේ දී ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා හමු විය. ශ්‍රී ලංකාවේ ණය ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණ වැඩපිළිවෙළ ඇතුළුව ශ්‍රී ලංකාව…