සනත් නිශාන්තට එරෙහි තවත් පෙත්සමක්
නවතම

සනත් නිශාන්තට එරෙහි තවත් පෙත්සමක්

අධිකරණයට අපහාස කිරීමේ චෝදනාව සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සනත් නිශාන්තට එරෙහිව දඬුවම් පමුණුවන ලෙසඉල්ලමින් අභියාචනාධිකරණයට තවත් පෙත්සමක් නීතිඥ විජිත් කුමාර විසින් ඉදිරිපත් කර තිබේ.