දමයන්ති දර්ශාගේ අතීතය සහ ලාංකේය ක්‍රීඩා වර්තමානය
අවකාශය නවතම

දමයන්ති දර්ශාගේ අතීතය සහ ලාංකේය ක්‍රීඩා වර්තමානය

මෑතක දී යූ ටියුබ් එකෙන් පරණ ඔලිම්පික් මළල ක්‍රීඩා මූලික තරග බල බලා ඉන්නකොට 1992 බාසිලෝනා ඔලිම්පික් උළෙලේ කාන්තා මීටර් 100 මූලික වටයේම වීඩියෝ හොයාගන්න පුළුවන් වුණා. මේ තියෙන්නේ කාන්තා මීටර් 100 තරගයේ 2වැනි මූලික…