මාර්ග ආරක්ෂාව පිළිබදව “ජාතික සතියක්”

National Week on Road Safety analysis of road accidents in sri lanka

ශ්‍රී ලංකාවේ රිය අනතුරු වලින් සිදුවන මරණ ප්‍රමාණය ඉහල යාමත් සමග මාර්ග ආරක්ෂාව පිළිබදව ජාතික සතියක් ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට රජය තීරණය කර තිබේ. රජය පවසන පරිදි පසුගිය වසරේ මෙරටින් මාරක රිය අනතුරු 2023 ක් වාර්තා වී ඇති අතර ඉන් පුද්ගලයන් 2114 දෙනෙකු මිය ගොස් තිබේ. වර්තමානයේ දිනකට රිය අනතුරුවලින් පුද්ගලයන් 8-10 අතර සංඛ්‍යාවක් ජීවිතක්ෂයට පත් වන අතර, ඔවුන්ගෙන් බහුතර සංඛ්‍යාවක් පිරිමි වේ. ඒ හේතුවෙන් ඔවුන්ගෙන් යැපෙන්නන් ඉතා අසරණ තත්වයට පත් වන අතර වසරින් වසර එම සංඛ්‍යාව ඉහළ යාමේ ප්‍රවණතාවක් පෙන්න්ම් කරන බව රජය පවසයි. පසුගිය වසරේ වාර්තා වූ මාරක රිය…

Read More