රටට ඩොලර් උපයන කම්කරුවන්ගේ ජිවිත ගැන වගකීම අද ඔවුන්ටම පැවරිලා – චමිලා තුෂාරී

රටට ඩොලර් ඉපයීම සඳහා නිදහස් වෙළඳ කලාප සේවක සේවිකාවන් කටයුතු කරන නමුත් අද වන විට ඔවුන්ගේ ජිවිත වල වගකීම ඔවුන්ටම දරා ගැනීමට සිදුව ඇතැයි ඩා බිඳු සාමුහිකයේ වැඩසටහන් සම්බන්ධීකාරීනි චමිලා තුෂාරි මහත්මිය පවසයි. ඇය පෙන්වා දෙන්නේ වසර එක හමාරක් පුරා සිය අයිතිවාසිකම් අහිමි කර ගනිමින් රටට ඩොලර් ඉපයීම සඳහා බරපතල අභියෝග වලට මේ වන විට නිදහස් වෙළඳ කලාප සේවක සේවිකාවන් ලක් වෙමින් සිටින බවය. මුලු රටම ලොක්ඩවුන් කළත් ඔවුන්ට ඒ් නිදහස අහිමිව ගොස් ඇති බව අවධාරණය කරන ඇය පවසන්නේ අද වන විට රට වෙනුවෙන් යුතුකම් ඉටු කරමින් ඔවුන්ගේ ජිවිත වල…

Read More