පළාත් සභා ක්‍රමය රටට අනවශ්‍ය විකෘතියක් – රාජ්‍ය ඇමති මහාචාර්ය චන්න ජයසුමන

channa

පළාත් සභා ක්‍රමය අනවශ්‍ය දෙයක්, රටට බරක් අනවශ්‍ය විකෘතියක්, පළාත් සභා ක්‍රමයට මම එදත් අදත් හෙටත් විරුද්ධයි. ඒක මගේ පෞද්ගලික මතය. ඕනම තැනක මම ඒක කියනවා යැයි ඖෂධ නිෂ්පාදන සැපයීම් හා නියාමන රාජ්‍ය අමාත්‍ය මහාචාර්ය චන්න ජයසුමන මහතා පවසයි. ගලෙන්බිදුණුවැව යකල්ල හුරුලුවැව රොහලේ බහු කාර්ය ගොඩ නැගිල්ල සදහා මුල් ගල තැබීමේ උත්සවය සදහා සහභාගිවූ අවස්ථාවේ රාජ්‍ය අමාත්‍ය මහචාර්ය චන්න ජයසුමන මහතා මේ බව පැවසුවේය. රුපියල් කෝටි අටක මුදලක් වියදම් කොට යුද හමුදාවේ ඉංජිනේරු බලකායේ මැදිහත් වීමෙන් ගොඩ නැගිල්ල සදා නිම කිරිමට නියමිතව ඇති අතර ලබන වසරේ අප්‍රේල් මාසය වන විට…

Read More