රාජ සභා මණ්ඩපය විනාශ කල කුරුණෑගල හිටපු නගරාධිපතිට සිරදඬුවම්
නවතම පුවත්

රාජ සභා මණ්ඩපය විනාශ කල කුරුණෑගල හිටපු නගරාධිපතිට සිරදඬුවම්

කුරුණෑගල රාජ සභා මණ්ඩපයේ කොටසක් ඩෝසර් කර විනාශ කිරීමේ සිද්ධියට වරද පිළිගත් කුරුණෑගල හිටපු නගරාධිපතිවරයා ඇතුළු පස්දෙනෙකුට වසර තුන බැගින් බරපතළ වැඩ සහිත සිර දඬුවම් නියම කෙරුණි. ඒ අදාළ නීති කෘත්‍යය අද කුරුණෑගල පළාත්බද මහාධිකරණය…