ජනාධිපති පිස්සෙක් බව ජනතාව අද බය නැතුව කියනවා – පා.ම. කුමාර වෙල්ගම
නවතම

ජනාධිපති පිස්සෙක් බව ජනතාව අද බය නැතුව කියනවා – පා.ම. කුමාර වෙල්ගම

අද ජනතාව බය නැතුවම වත්මන් ජනාධිපතිවරයාට පිස්සු බව ප්‍රසිද්ධියේම කියන බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කුමාර වෙල්ගම මහතා පවසයි. " මේකට පිස්සු, මුංට පිස්සු " කියා පැහැදිලිවම කියන බවත් එදා ජේ. ආර්. ජයවර්ධන මහතාට, චන්ද්‍රිකා මැතිණියට හෝ…

මිනිස්සු ආදරය කළ නායකයෙකුට විදේශයකදී හූ කියන තත්ත්වයට පත්වීම විශාල අවාසනාවක්!
නවතම

මිනිස්සු ආදරය කළ නායකයෙකුට විදේශයකදී හූ කියන තත්ත්වයට පත්වීම විශාල අවාසනාවක්!

අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අද වැටී තිබෙන තත්ත්වය අතිශයින්ම කණගාටුදායක බවත් එදා ඔහුගේ අත් අල්ල ගන්න පොර කෑ මිනිසුන් අද ඔහුට වෛර කරන බව ශ්‍රි ලංකා නිදහස් පක්ෂ නායක, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කුමාර වෙල්ගම මහතා පවසයි.…