විරෝධතාකරුවන් මර්දනයට වසංගත නීතිය!
නවතම

විරෝධතාකරුවන් මර්දනයට වසංගත නීතිය!

ආණ්ඩු විරෝධී උද්ඝෝෂණ දියත් කරන සිංහල, දෙමළ ක්‍රියාධාරීන් මර්දනය සඳහා වසංගත නීති යොදා ගනිමින් පුද්ගලයන් අත්අඩංගුවට ගැනීම යළිත් වරක් ආරම්භ කර තිබේ. පොලිස් නිලධාරියකු අතින් ඝාතනයට ලක්වූ සිය සමීපතමයකුට යුක්තිය ඉල්ලා විරෝධතාවයක් දියත් කිරීමට පැමිණි…

වරදක් කළත් සිතකින් නොවේ කියලා මේ බදු වංචාවෙන් පැනලා යන්න හදන්න එපා!
නවතම විශේෂාංග

වරදක් කළත් සිතකින් නොවේ කියලා මේ බදු වංචාවෙන් පැනලා යන්න හදන්න එපා!

පුබුදු ජයගොඩ පෙරටුගාමි සමාජවාදී පක්ෂය ලංකාවේ බදු ප්‍රතිපත්තිය පිළිබඳව ඉතාම බරපතල ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් බදුවල ක්‍රම 2ක් තියෙනවනේ ඍජු සහ වක්‍ර බදු කියල.  දැන් ලෝකේ ගොඩක් රටවල ඍජු බද්ද තමයි ලොකු බද්ද, ඒ කියන්නේ ඉහළ…