ඇගේ භක්තිය: ඇයි අවුල්ද?
නවතම විශේෂාංග

ඇගේ භක්තිය: ඇයි අවුල්ද?

කුමාර් සංගක්කාරගේ බිරිඳට අනුව, ඔහුගේ ක්‍රිකට් සාර්ථකත්වයේ රහස ඇත්තේ ඇය විසින් ඔහු වෙනුවෙන් දෙවියන්ට කරන ලද දේව කන්නලව් තුළ ය. මිථ්‍යාව සහ ආගම ගැන කතාවට වඩා ඇගේ මේ කතාව තුළ වැදගත් වන අඹු-සැමි ආදරය පිළිබඳ…

සංගා මැජික් ද?
නවතම

සංගා මැජික් ද?

සංගා බලපත්‍ර අලුත් කරන පෝලිමේ සිටීම කිසිම ආකාරයකින් මැජික් එකක් වෙන්න බැහැ තමයි. ඒක තවත් එක මැජික් එකක් නොවී ලොකු පොඩි හැමෝටම එක සමාන තැනක් තිබිය යුතුයි කියන හයිපොතිටිකල් තැන ගැන කිසිම කතාවක් නැහැ. ඒක…