පොහොර මිටි කළුකඩ මිලට
නවතම

පොහොර මිටි කළුකඩ මිලට

කහටගස්දිගිලිය හොරොව්පොතාන හා ගලෙන්බිදුණුවැව යන ගොවි ජනපදයන් හි මහ කන්නයේ බඩ ඉරිඟු වගාවකට රසායනික පොහොර ලබා දීම සදහා එක් පොහොර මිටියකට අධික මුදලක් එක්කාසු කරනා බව ගොවින් පවසති. කිලෝග්‍රෑම් පනහක මිටියක් සදහා රුපියල් හයදහස් පන්සියක මුදලක්…