ජෝසප් ස්ටාලින්ට ඇප
නවතම පුවත්

ජෝසප් ස්ටාලින්ට ඇප

නීතීඥවරුන්ගේ කරුණු දැක්වීම පිළිගැනීමෙන් අනතුරුව ලංකා ගුරු සංගමයේ ප්‍රධාන ලේකම් ජෝසප් ස්ටාලින් මහතාට කොටුව මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය විසින් ඇප නියම කළේය.

වෘත්තීය සමිති කඩාකප්පල් කිරීමට එලියට දැමු සේවකයින් විරෝධතාවේ.
නවතම

වෘත්තීය සමිති කඩාකප්පල් කිරීමට එලියට දැමු සේවකයින් විරෝධතාවේ.

වෘත්තීය සමිතියක් පිහිටුවීම නිසා රැකියාවෙන් දොට්ට දමන ලද සේවක පිරිසක්  නැවත රාජකාරියේ පිහිටු වන ලෙස ආයතන බලධාරීන්ට බලකරමින් ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ ආයෝජන ප්‍රවර්ධන කලාපයක් ඉදිරිපිටදී විරෝධතාවයක් දියත් කර තිබේ. 2021 දෙසැම්බර් මස 1 වැනි බදාදා හවස…

ගුරු විදුහල්පති ගැටලු විසඳීමට ආණ්ඩුව පමා කරනවා – ජෝශප් ස්ටාර්ලින්
නවතම

ගුරු විදුහල්පති ගැටලු විසඳීමට ආණ්ඩුව පමා කරනවා – ජෝශප් ස්ටාර්ලින්

හතළිස් තුන් ලක්ෂයක් සිසුන්ගේ අධ්‍යාපනයට පාඩුවක් වන්නේ  ආණ්ඩුව ගුරු -විදුහල්පති ගැටළු විසඳීම  කල් දැමීම නිසා බව ගුරු හා විදුහල්පති වෘත්තීය සමිති චෝදනා කරයි. ``කැබිනට් මණ්ඩලයට යොමු කළ ගුරු හා විදුහල්පති වැටුප් විෂමතා පිලිබඳ ඇමැති අනු…