සිරකරුවෝ ගැන කථා කරන්න ඔබත් එන්න.
නවතම

සිරකරුවෝ ගැන කථා කරන්න ඔබත් එන්න.

සිරකරුවන් සම්බන්ධ විශේෂ කරුණු රැසක් සාකච්ඡාවට ලක් කෙරෙන " සිරකරුවෝ  මනුෂ්‍යයෝ ද   ? "  විද්වත් සංවාදය අද (21) පෙරවරු 10.00 ට කොළඹ ජානකී හෝටලයේදී පැවැත්වේ. මේ සඳහා ආසියානු මානව හිමිකම් කොමිසමේ නීතිඥ බැසිල් ප්‍රනාන්දු,  ශ්‍රි ලංකා මානව…