පා.ම. ජගත් කුමාරට පක්ෂයෙන්  විනය පරික්ෂණයක්?
නවතම

පා.ම. ජගත් කුමාරට පක්ෂයෙන් විනය පරික්ෂණයක්?

ප්‍රසිද්ධ මාධ්‍ය ඉදිරියේ ආණ්ඩු පක්ෂයේ ඇමතිවරුන් දෙදෙනෙකු විවේචනයට කිරිමේ චෝදනාවට මේ වන විට පොදුජන පෙරමුණේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ජගත් කුමාර මහතා ලක්ව ඇත. ඔහු සම්බන්ධයෙන් වහාම විනය කමිටුව රැස් වී සුදුසු පියවරක් ගන්නා බව පක්ෂයේ මහ…