පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරය පෙන්වා බලයට පැමිණියේ නැතිද?
නවතම

පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරය පෙන්වා බලයට පැමිණියේ නැතිද?

පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරය පිළිබඳ ජනාධිපති කොමිෂන් වාර්තාව ගැන රටේ ඇත්තේ උණුසුම් කථාබහකි. මේ වාර්තාවෙන් මේ ප්‍රහාරය සැලසුම් කළ අය ගැන හෙළිදරව්  වී නොමැති බව මෙහි නැගෙන ප්‍රධාන චෝදනාවකි. එමෙන්ම වාර්තාවේ සියලු කොටස් තවම  පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට ලබා දී…

ISIS ත්‍රස්තයින් යළි ලංකාවට?
නවතම

ISIS ත්‍රස්තයින් යළි ලංකාවට?

මෙරට ජනතාව ISIS ත්‍රස්තයින් පිලිබඳ දිවා රෑ නොබලා කථා කරන්නට ගත්තේ 2019 වසරේ අප්‍රේල් 21 දායින් පසුවය. ඒ පාස්කු ඉරු දින බෝම්බ ප්‍රහාර මාලාවත් සමඟිනි. ඊට පෙර මේ රටේ ජනතාව දැන සිටියේ ඊළාම් ත්‍රස්තවාදින් ගැනය.…