සුබ උපන්දිනයක් ජොනතන්…!!
නවතම විශේෂාංග

සුබ උපන්දිනයක් ජොනතන්…!!

සී ශෙල්ස් දූපත්වල හිටපු විලියම් ග්‍රේ විල්සන් මහත්තයා සත්ව විද්‍යාඥයෙක්.  1882 වසරෙදි මේ මහත්තයා සී ශෙල්ස් දූපත් වලඉඳල  සාන්ත හෙලේනා දූපත් වලට යද්දි  ජොනතන්වත් අරන් යනවා. (Saint Helene Islands/සාන්ත හෙලේනා දූපත් තියෙන්නෙඅප්‍රිකාවත් දකුණු ඇමරිකාවත් අතර…

ලෝකයේ වැඩිම උභය ජීවීන් වඳවී ඇත්තේ ශ්‍රී ලංකාවේ!
නවතම විශේෂාංග

ලෝකයේ වැඩිම උභය ජීවීන් වඳවී ඇත්තේ ශ්‍රී ලංකාවේ!

ගෙවී ගිය දශකය තුළ ලෝකයෙන් සදහටම තුරන් වූ දියගොඩ දෙකෙහිම වාසය කරන සතුන් අතුරින් වැඩිම පිරිසක් අහිමි වී ඇත්තේ ශ්‍රී ලංකාවෙන් බව හෙළි වී තිබේ වඳවී ඇති උභය ජීවී විශේෂ තිස් පහකින් විශේෂ විසි එකක්ම…