ශ්‍රි ලංකා ගැටලු වලට මුල මිලිටරිකරණය සහ වගවීමක් නොමැති ආණ්ඩුවක් පැවතීම –  මිෂෙල් බැචලෙට්
නවතම

ශ්‍රි ලංකා ගැටලු වලට මුල මිලිටරිකරණය සහ වගවීමක් නොමැති ආණ්ඩුවක් පැවතීම – මිෂෙල් බැචලෙට්

වර්තමාන ශ්‍රී ලංකාව මුහුණ දෙන සමාජ, ආර්ථික හා පාලන අභියෝගයන් පෙන්නුම් කරන්නේ මිලිටරිකරණය සහ වගවීම නොමැතිකම මූලික අයිතිවාසිකම්, සිවිල් අවකාශය, ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ආයතන, සමාජ සමගිය සහ තිරසාර සංවර්ධනය කෙරෙහි අඛණ්ඩව බලපාන විඛාදනීය බලපෑම බව එක්සත් ජාතීන්ගේ…

කොවිඩ් වසංගතයට මුවා වී රාජපක්ෂ රජය  ජනතාව වදහිංසනයට ලක් කරන හැටි හියුමන් රයිට්ස් වොච් කථා කරයි.
නවතම

කොවිඩ් වසංගතයට මුවා වී රාජපක්ෂ රජය ජනතාව වදහිංසනයට ලක් කරන හැටි හියුමන් රයිට්ස් වොච් කථා කරයි.

කොවිඩ් -19 වසංගතයට සහ මත්ද්‍රව්‍ය තුරන් කිරිමට මුවා වී  ශ්‍රී ලංකාවේ පොලිසිය වැඩි වැඩියෙන් මිනිසුන් ඝාතනය කර අපයෝජනය කරන බව හියුමන් රයිට්ස් වොච් සංවිධානය පවසයි. ඔවුන් කියා සිටින්නේ අපචාර නීති ක්‍රියාත්මක කරන ලංකාව මානව හිමිකම්…