හදිසි මරණ පරීක්ෂකවරුන්ගේ ජිවිත කොවිඩ් අවදානමක!
නවතම

හදිසි මරණ පරීක්ෂකවරුන්ගේ ජිවිත කොවිඩ් අවදානමක!

නිවෙස් තුළ මිය යනකොවිඩ් ආසාධිත පුද්ගලයින්ගේ මරණ පරික්ෂණ සිදුකරන  හදිසි මරණ පරික්ෂකවරුන් කොවිඩ් රෝගයට ගොදුරුවිමේ දැඩි අවදානම් තත්වයකට මුහුණ දි ඇතැයි”, ශ්‍රි ලංකා හදිසි මරණ පරික්ෂකවරුන්ගේ සංගමයේ ලේකම් මොහොමඩ් ෆර්හාන් මහතා පවසයි. නිවෙස් තුළ   මිය…