රැඳවියන් 12 කු වස බීමෙන් දෙදෙනෙකු මිය යයි.
නවතම

රැඳවියන් 12 කු වස බීමෙන් දෙදෙනෙකු මිය යයි.

කොළඹ වැලිකඩ , රිමාන්ඩ් බන්ධනාගාරයේ සිටි ඉරාන රැඳවියන් 12 කු  විෂබිජනාෂක දියර පානය කිරිමෙන් දෙදෙනෙකු මිය ගොස් තවත් දස දෙනෙකු රෝහල් ගත කර ඇත. ඊයේ (14) ඉරාන රැඳවියන් බැලීමට ඉරාන තානාපති කාර්යාලයෙන් පැමිණ ඇත. එහිදි…