ආණ්ඩුවේ දැක්ම, වැදුනේ ජනතාවගේ බඩට!
නවතම විශේෂාංග

ආණ්ඩුවේ දැක්ම, වැදුනේ ජනතාවගේ බඩට!

අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය කිහිපයක මිල ඉහළ දැමීම කෙරෙහි රජයේ යළි අවධානයක් යොමුව ඇති බව මාධ්‍ය මඟින් වාර්තා කර තිබුණි. විශේෂයෙන්ම මෙහිදි කිරිපිටි කිලෝවක මිල රුපියල් 200 කින් ඉහළ දැමීමට රජයේ ජීවන වියදම් කමිටුවේදි තීරණය වී…