රන් මිල වැඩි වේ
නවතම

රන් මිල වැඩි වේ

ලෝක වෙළෙඳපොළේ තුල රත්‍තරං මිල සුළු වශයෙන් ඉහළ ගොස් තිබේ.  ඒ අනුව රන් අවුන්සයක මිල දැක්වුණේ, අමෙරිකානු ඩොලර් 1,648 සත 25 ක් ලෙසය. අමෙරිකානු ඩොලර් 1,649 යි සත 30 ක් ලෙස පසුගිය සිකුරාදා දින වනවිට…